Ko se priključimo v gibalni prostor utelešanja, se naučimo preklapljati med poznanimi konteksti bivanja. Učimo se varno prehajati iz zunanjega, ciljnega in kulturno pogojenega sveta v notranji kontekst neorganiziranih občutkov in živega telesa. Praksa utelešanja je odgovor na hiter zunanji svet, ki spreminja način bivanja. Praksa, ki želi posamezniku dvigniti samozavest pri ustvarjanju fleksibilnejšega gibalnega odzivanja in boljšo regulacijo stresa. Praksa, ki se zaveda, da je težko narediti spremembe, če v njih vstopamo s silo.

Kontaktiraj nas

Je gibalni eksperiment in pot, skozi katero nas vodijo lastne zaznave in pri kateri se učite postajati svoja lastna referenca in avtoriteta. Je varen prostor, v katerem se lahko spoznate še bolje ter z uporabo opazovanja zgradite popolnoma unikaten gibalni proces. Proces, ki vas bo peljal preko raziskovanja in utrjevanja lastnih vzorcev gibanja skozi nove izkušnje, izzive in igro.

Utelešanje je nekaj kar manjka, nekaj, kar dopolnjuje, nekaj, kar ustvarja vaš lasten gibalni podpis.

Taja Džambasović

Verjamem v to, da smo ljudje glagol in ne samostalnik. To sem lahko opazila skozi življenjsko pot, na katero sem se podala s precej drugačnim ciljem, kot ga imam danes. Danes sledim poklicu psihoterapije s celim telesom, ki me vsak dan uči biti še bolj iskrena, še bolj prisotna. V življenju si želim slediti svoji intuiciji ter razvijati večjo pristnost in sprejemanje tako sebe kot drugih.

taja.dzambasovic@gmail.com

+386 40 838 631

Ana Pekolj

Moje življenje je v tem trenutku polno učenja in spoznavanja novega. Najdragocenejše mi je postalo biti prisotna in spontana. Na svoji poti lovim načine, kako to biti in prinesti avtentično sebe v odnose in svet. Psihoterapija in delavnice me opogumljajo k temu, da poskušam biti še bolj resnična in odprta za druge in tudi za vse, kar sama nosim v sebi.

ana.pekolj@gmail.com

+386 31 556 581